ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติและระบบสปริงเกอร์สำหรับสวนขนาดย่อมแบบติดตั้งเองได้ ( DIY )
  Search HitechHome.com
 

    
  หน้าหลัก
  ผลิตภัณฑ์
    Mini Sprinkler

    Timer

    Accessories

    

   ศูนย์บริการออกแบบระบบรดน้ำ
  Home > ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติและระบบสปริงเกอร์สำหรับสวนขนาดย่อมแบบติดตั้งเองได้ ( DIY )


   ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติและระบบสปริงเกอร์สำหรับสวนขนาดย่อมแบบติดตั้งเองได้ ( DIY )

ระบบรดน้ำต้นไม้แบบติดตั้งเองได้ หรือ เรียกว่า Xerigation System หรือระบบรดน้ำต้นไม้แบบแรงดันต่ำ เป็นระบบที่ท่านสามารถติดตั้งได้เอง

วิธีการติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้สำหรับสวนขนาดย่อมแบบติดตั้งเองได้

ภาพรวมของการติดตั้งและคำนวณ