Rain Bird ผลิตภัณฑ์ใหม่
  Search HitechHome.com
 

    
  หน้าหลัก

   เกี่ยวกับเรา

   ร่วมงานกับเรา

   ศูนย์บริการออกแบบระบบรดน้ำ

   ช่องทางจัดจำหน่าย

   บทความของเรา

   ทำไมต้องเป็น Rain Bird

   Showroom ของเรา

 
New! เครื่องตั้งเวลารดน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์
 
เครื่องตั้งเวลารดน้าต้นไม้ รุ่น EVO100I เป็นเครื่องตั้งเวลารดน้าต้นไม้ ที่ คิดค้นและพัฒนาใหม่ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพียงต่อเข้ากับก๊อกน้าสนาม และตั้งเวลา โปรแกรมตามความต้องการ ไม่ต้องใส่แบตเตอรี่ ไม่จ้าเป็นต้องสัมผัสกับแดดแรงโดยตรง ถูกออกแบบ ให้มีโครงการแข็งแรง ทนทาน และกันน้า รับประกันสินค้า 1 ปี วัสดุ ป้องกันแสงแดดได้ดี ง่ายต่อการตั้งโปรแกรม มีหน้าจอแสดงผล LCD ที่ใหญ่และง่ายต่อการอ่าน ต่อเข้ากับก๊อกน้าที่มีแรงดันต่้าและสูงได้ ตั้งเวลาการรดน้าได้ 4 ครั้งต่อวัน ระยะเวลาในการรดน้าสูงถึง 5 ชั่วโมง 59 นาที โดย เพิ่มขึ้น-ลดลง ได้ครั้งละ 1 นาที สามารถตั้งการรดน้า วันในสัปดาห์ วันคู่/วันคี่ หรือ ทุกๆ รอบวัน (มากสุดถึง ทุกๆ 30 วัน) มีโปรแกรมวันฝนตก สามารถเลื่อนการรดน้าได้สูงถึง 99 วัน ท้างานที่แรงดัน 10-100 PSI หรือ 0.7-6.8 บาร์ อัตราการไหลที่ 0.1-8.0 GPM หรือ 0.38-30 l/m แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ ท้างานในสภาวะอุณหภูมิที่ 3-54 องศาเซลเซียส สามารถเชื่อมต่อกับระบบเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้าฝน ต่อเข้ากับเกลียวขนาด ¾ นิ้ว ขนาด กว้าง 14.6 x สูง 17.1 x ลึก 6.3 เซนติเมตร