Rain Bird ผลิตภัณฑ์ใหม่
  Search HitechHome.com
 

    
  หน้าหลัก

   เกี่ยวกับเรา

   ร่วมงานกับเรา

   ศูนย์บริการออกแบบระบบรดน้ำ

   ช่องทางจัดจำหน่าย

   บทความของเรา

   ทำไมต้องเป็น Rain Bird

   Showroom ของเรา

 
New! เครื่องตั้งเวลารดน้ำแบบดิจิตอล
 
เครื่องตั้งเวลารดน้้าอัตโนมัติดิจิตอล รุ่น B09D เครื่องตั้งเวลารดน้้ารุ่นใหม่ล่าสุด ที่ได้พัฒนาให้มีการตั้งโปรแกรมที่ง่ายและเข้าใจมากขึ้น และปรับปรุงระบบการตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ ท้าให้อายุการท้างานของแบตเตอรี่มียาวนานขึ้น และช่วยให้ระบบการท้างานเสถียรมากขึ้น เครื่องตั้งเวลารดน้้ารุ่นนี้ สามารถตั้งการรดน้้าได้ 4 ครั้งต่อวัน โดยสามารถตั้งระยะเวลาในการรดน้้าได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 12 ชั่วโมง 59 นาที โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละ 1 นาที และท้างานที่อัตราการไหล 0.5 ถึง 6.3 แกลลอนต่อนาที ท้าให้สามารถใช้ได้กับระบบน้้าหยด หรือ ระบบรดน้้าแบบมินิสปริเกลอร์ เพียงต่อเข้ากับก๊อกน้้าสนามที่มีขนาดเกลียว 3/4 นิ้วเท่านั้น โดยใช้คู่กับแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ มีทางน้้าเข้าเกลียวในขนาด ¾” พร้อมกรอง และทางน้้าออกเกลียวนอก มีปุ่มกดทั้งหมด 6 ปุ่ม พร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่ ง่านต่อการตั้งโปรแกรม นาฬิการะบบ AM/PM ระยะเวลาในการรดน้้า ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 12 ชั่วโมง 59 นาที โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละ 1 นาที ปฏิทินในการรดน้้าแบบ 7 วัน ตั้งเวลาการรดน้้าได้ 4 ครั้งต่อวัน โปรแกรมจะตั้งค่าระยะเวลาการรดน้้ามาตรฐานไว้ที่ 5 นาที ต่อครั้ง ระบบการตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ สามารถอ่านค่าพลังงานแบตเตอรี่ได้อย่างแม่นย้า ระดับแสดงพลังงานแบตเตอรี่ โดยมีทั้งหมด 5 ขีด และเมื่อระดับสุดท้ายกระพริบนั่นแสดงว่าแบตเตอรี่ก้าลังหมด ตัวล็อคระบบการท้างาน เมื่อแบตเตอรี่อยู่ในระดับพลังงานต่้า เพื่อป้องกันไม่ให้วาล์วเปิดท้างานและน้้าไหลผ่าน ใช้พลังงานต่้า เพื่อให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงขึ้น (ใช้พลังงานน้อยกว่า 20 ไมโครแอมป์ ในขณะที่ไม่ท้างาน) มีปุ่ม START และ STOP ง่ายต่อการสั่งการรดน้้าด้วยมือ มีโปรแกรมการตั้งค่าเมื่อฝนตก โดยกดปุ่ม OFF ค้างไว้ 3 วินาที ให้อัตราการไหลที่สูงในระดับแรงดันปกติ ท้างานเริ่มต้นที่อัตราการไหลที่ต่้า ตั้งแต่ 0.5 แกลลอนต่อนาที ข้อต่อเกลียวในที่แข็งแรง ติดตั้งง่ายกับก๊อกน้้าสนาม และง่ายต่อการหมุนถอด ท้างานกับแบตเตอรี่ขนาด 9-โวลต์ อัลคาไลน์ ป้องกันกับทุกสภาพอากาศ คุณสมบัติสินค้า ท้างานที่แรงดัน 10 PSI ถึง 140 PSI (0.6-9.8 บาร์) อัตราการไหลสูงสุดถึง 6.3 GPM ที่ 30 PSI (24 L/M ที่ 2 บาร์) อุณหภูมิที่ทนได้ คือ 3°C- 50°C วาล์วภายใน ท้าจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่แข็งแรงและทนทาน ตัวเครื่องท้าจาก ABS และภายในท้าจากพลาสติกคุณภาพที่ทนแรงกระแทกได้สูง ขนาด ลึก 6” กว้าง 4” สูง 6.5” (15.2 ซม X 10.0 ซม X 16.2 ซม)